“Het Kraggekoor”

Ons dorp kent ook een mannenkoor/shanty koor, zij repeteren op de woensdagavond ins ons dorpshuis.

Wilt u meer over dit koor weten, dan kunt u op hun website http://www.kraggekoor.nl/ terecht.