“Excelsior”

We hebben een zeer actieve muziekvereniging, bestaande uit het muziekkorps en de malletband.
Het muziekkorps repeteert altijd op de nmaandagavond en de malletband repeteert altijd op de donderdagavond.

Voor meer informatie over muziekvereniging “Excelsior” kunt u op hun website “www.everyoneweb.com/chrmuzverExcelsior”┬áterecht.

(c) Belt-Schutsloot.net