Samenwerking Recreatiebedrijven in Belt-Schutsloot

Samenwerking Recreatiebedrijven in Belt-Schutsloot van start!

Nadat er al jarenlang over werd gesproken, om de krachten van de ondernemers in de recreatiesector te gaan bundelen in een samenwerkingsorgaan, is op 12 juni 2017 het startschot hierin gegeven.
Deze ondernemers vertegenwoordigen een aantal ondernemingen, welke rechtstreeks werkzaam zijn binnen de recreatie. Al deze ondernemingen zijn rechtstreeks actief in de markt.

Het hoofddoel van de samenwerking is het vestigen van de naam van Belt-Schutsloot in de markt, toegespitst op de vraag van de moderne recreant. Gedacht wordt aan een goede bewegwijzering, een informatieve website, arrangementsamenwerking en gezamenlijke deelname aan beurzen en koepelorganisaties.

Midden in de verdere ontwikkeling van het ‘Nationaal Park Weerribben Wieden’ ligt er een te openen weg naar Belt-Schutsloot voor de – in dit mooie, maar kwetsbare gebied – passende toerist’, aldus initiatiefnemer Helmuth van de Belt.

De ondernemers hebben een dagelijks bestuur benoemd, bestaande uit Dhr. Roel Schurink, als extern voorzitter, Mevr. Aline de Vos, als extern secretaris en Dhr. Helmuth van de Belt, als penningmeester. Dit bestuur is al druk bezig met het inventariseren van mogelijkheden om snel een activiteitenplan te kunnen opzetten, in samenwerking met alle leden.
Ook worden er binnen het dorp en haar omgeving contacten gelegd met ondernemers en organisaties die verwant aan de recreatie werken.

De samenwerking heeft bij de oprichting als naam meegekregen:
 ‘Recreatie Belt-Schutsloot’
Met als ondertitel: ‘Samenwerkende Recreatieondernemers’

Naar verwachting zullen we deze groep regelmatig gaan tegenkomen in organisatie en uitvoering.